Arkiv

Nu är det beslutat Kulturskolans undervisning i bild, form, foto och filmskapande kommer att erbjudas permanent från och med läsåret 2019/2020.

Ramshyttans skola är en av skolorna som föreslås att stängas. På måndag tas ett beslut i nämnden.