Arkiv

Anställning är hos Kulturskolan i Kalix, och omfattningen i dagsläget ca 50% stråk och 50% klassmusik, projekt, mm.