Arkiv

Utbildningen blir en tvåårig befattningsutbildning och riktar sig till verksamma ledare vid musik- och kulturskolor (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer, chefer etc.).

– Vi vill lyfta fram människorna bakom ”det svenska musikundret”, berättar Esbjörn Mårtensson på Riksförbundet Unga Musikanter (RUM)