Arkiv

Musiklärare Cello/Sång (24 okt, 2016)

Se vidare Skara kommuns hemsida www.skara.se

Någon reglering (med lagar) föreslås inte, men utredaren Monica Lindgren vill ha ett ökat nationellt engagemang för kulturskolan.