Arkiv

En kulturskola för alla (1 nov, 2018)

Nyheter För att ge fler möjlighet att uppleva och utöva kultur lämnade (S) in en motion till kommunfullmäktige.

I stället för att få de 7-8 miljoner extra som behövdes för att få utbildnings- och kulturbudgeten att gå ihop tvingas man hitta besparingar på drygt 3 miljoner kronor.

Maria Berglind Wallmo har varit bibliotekarie på Hille bibliotek i drygt två år.Hon tycker att det vore en stor förlust om det läggs ned.

Musiklärare/träblås (1 nov, 2018)

Kulturskolan Stockholm