Arkiv

I september 2018 togs ett politiskt beslut om att avgifterna till Musikskolan ska sänkas.