Arkiv

Länsteatrarna är inte statens angelägenhet, det är kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) tydlig med när hon får frågor om varslen under sitt besök i Örebro.