Arkiv

Verksamheten i 70 kulturskolor ser med oro inför en framtid med neddragningar och i vissa fall hot om nedläggning. Det visar en ny rapport från Kulturskolerådet.

Den nya studien Framtida möjligheter för kulturskolan visar att verksamheten i 70 kommuner ser framför sig en negativ eller osäker framtid med besparingar och nedläggningshot som främst drabbar kom

Sverigedemokraterna i Hörby kan få igenom sin budget som innebär besparningar inom kulturskola, modersmålsundervisning och bibliotek när kommunfullmäktige ska klubba igenom budgeten för nästa år på

Nu kan studieförbunden i Kramfors få sina kommunala bidrag halverade. Detta som ett led i arbetet med att få en budget i balans.