Arkiv

Barn- och utbildningsförvaltningen vill spara på Kulturskolan i Luleå och föreslår därför kommunfullmäktige att rådande avsiktsförklaring för Kulturskolan ska upphöra att gälla från den 1 januari 2

Kulturskolan tvingas banta med fem miljoner kronor efter årsskiftet – motsvarande omkring 10 tjänster. S och M backar tjänstemannaförslaget.