Arkiv

Under dagen hålls en manifestation i Ronneby för att bevara kulturskolan som riskerar nedläggning då kommunen tvingas till tuffa besparingar.

Utbildningsförvaltningen i Ronneby går mot ett stort underskott och måste spara.