Arkiv

Regeringen återinför det statliga stödet till kulturkulturskolorna om 100 miljoner kronor årligen. Ett glädjande besked, tycker Hans-Åke Norrby, Kulturskolechef på Gotland.

Värna vårt kulturliv (17 sep, 2019)

Vi vill börja med att tacka Kulturföreningarna i Karlskoga för en mycket bra insändare 2019-09-11.