Arkiv

Perspektiv Runt om i landet är kulturskolor återigen hotade med nedskärningar på grund av tuffa besparingskrav i mindre kommuner. Detta drabbar nu tyvärr också Tidaholms Kulturskola Smedjan.

Under 2017 fick barn-och utbildningskontoret i uppdrag av barn- och skolnämnden att utreda utbudet i kommunens kulturskola.

I samband med att kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) presenterade budgetpropositionen intervjuade Erik Jersenius henne om statens ansvar för kulturlivet ute i landet, konstens hotade fr