Arkiv

Ny kulturskolechef (26 sep, 2019)

Jeanette Hagberg är Ekerö kulturskolas nya chef. Hon kommer närmast från Stockholms stads kulturskola och gläder sig åt att nu få sin ”egen” kulturskola.

Den dåliga ekonomin har lett till en rad sparförslag som nu utreds. Bland annat hotas Kulturskolan och Nattis av nedläggning.

Timrå kommun befinner sig i en ekonomisk kris som kräver besparingar på alla håll och kanter.

Staffanstorp Majoriteten av politikerna i Staffanstorp vill lägga ner musikskolan och istället låta privata aktörer ta över.

I Ronneby pekas nu även flygtekniska gymnasiet, öppna förskolan och Kunskapskällan ut i det omfattande besparingsförslag som på kort tid har tagits fram av kommunala utbildningsförvaltningen.

Bildningsförvaltningens verksamheter inom kultur och fritid har fått en minskad budget för 2020 jämfört med 2019.