Arkiv

I dag röstar riksdagen om nästa års budget. Med stor sannolikhet kommer det att bli M och KD:s gemensamma budgetreservation som vinner i riksdagen.

Stadsbiblioteket i Göteborg får minskade öppettider och minskad programverksamhet nästa år som del i besparingar i Alliansens budget.