Arkiv

Ett tungt dråpslag (21 dec, 2018)

Debatt Det är svårbegripligt och sorgligt att det är mot just kulturskolan som M och KD, med stöd av SD, riktar sina nedskärningar, skriver Ulf Dernevik.

Det statliga stödet minskar med flera miljoner, och dessutom halverar kommunen själva utvecklingsstödet. Nästa år lär bli kärvt för kulturskolan i Göteborg.