Arkiv

Ledare Att vi behöver bli fler i Norrbotten är ingen hemlighet. Vi är ett enormt län med en glesbodd befolkning och tyvärr förutsätter både privata

I det regleringsbrev Kulturrådet fått från regeringen för 2019 finns kulturskolebidraget inte med. Det innebär att bidraget inte kan sökas för nästa år.