Arkiv

På grund av besparingskrav i stadsdelsnämnden är musikprojektet El sistemas verksamhet hotad i Västra Göteborg.