Arkiv

För att lättare hitta personal till kulturskolorna ska det göras en nationell kartläggning.Det är svårt för många kommuner att hitta utbildad personal som kan undervisa i kulturskolan.

Tillsammans med Universitets- och högskolerådet ska Kulturrådet genomföra en kartläggning av landets högskoleutbildningar för att hitta fler utbildade lärare till de kommunala kulturskolorna.