Arkiv

Under 2017 fördelade Kulturrådet utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor.

Regeringen har avsatt cirka 100 miljoner kronor årligen i utvecklingsbidrag till kommunala kulturskolor i syfte att göra kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.