Arkiv

Musikskoleavtalet 2018 (15 feb, 2018)

Kopieringsavtalet för kommunala musik- och kulturskolor har förlängts och gäller för kalenderåret 2018 med en KPI-justering av tariffen.

Integrationsprojektet på Kulturskolan har pågått ett år och resulterade på onsdagskvällen i föreställningen Come together. - Fast...