Arkiv

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka målsättningar och omra

Rektorsutbildning

Statens Kulturråd fördelar under 2018 nya bidrag till kulturskoleverksamhet. Ansökningsperioden är den 5 april till 3 maj, 2018.

KulturAkademin, som bedriver kulturskoleverksamhet i Storuman, har genomfört en kartläggning över situation kring psykisk ohälsa inom Kulturskolan i Västerbotten.

Kallelse till årsmöte i Stockholm

Statistik om kulturskolan (21 feb, 2018)

Kulturskolerådet har tidigare samlat in statistik från kulturskoleverksamheten. Nu har denna uppgift tagits över av Statens Kulturråd.

De senaste åren har Kulturskolan saknat instrument till ensembleverksamheten. Men nu blir det ändring på det.

De senaste åren har Kulturskolan saknat instrument till ensembleverksamheten. Men nu blir det ändring på det.

Praktisk filosofi på arabiska, arabisk kör och världsmusik. Det några av de nyheter som kulturskolan i Kalmar bjudit in barn, unga och deras föräldrar till under sportlovet.