Arkiv

Vi söker en vikarie för en av våra fiollärare som ska vara föräldraledig lå 2018-2019.

Nyheter. Nästan nio av tio lärare möter ungdomar som har någon form av psykisk ohälsa. På skoltid kan eleverna få hjälp av skolhälsan men länets kulturskolor har svårare att hjälpa till.