Arkiv

Vid dockteaterverksamheten kommer många ämnen till användning. Dockorna börjar bli klara. Nu ska berättelsen skapas.

Minskade föreningsbidrag, nedläggning av Xperiment, sänkt elevpeng, mindre pengar till öppna förskolan och minskat anslag till kultur.