Arkiv

Regeringen återför det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort förra hösten.

Det väntas besparingar inom kulturskolan i Örnsköldsvik. Bildningsnämnden dras med ekonomiska problem och prognosen pekar mot ett underskott på 15 miljoner kronor under första halvåret i år.