Arkiv

Enheterna för fritid, kultur, fritidsgårdar och bibliotek i Ljusdal ska samordnas, och enhetscheferna ska ha gemensam verksamhetsplanering.