Arkiv

Regeringen återför det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort förra hösten.

På musikskolan lärde hon sig mycket om både musiken och livet. Musikskolan blev hennes fritidsgård. Nu är Kristina Eriksson chef för en musikskola och fem fritidsgårdar.