Arkiv

Region Örebro län satsar 1,2 miljoner kronor på fem kultursatsningar i länet. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden den 26 april.

Region Örebro län satsar 1,2 miljoner kronor på fem kultursatsningar i länet. Satsningen riktas mot barn och unga samt för att möjliggöra kulturarrangemang i hela länet.

Kulturskola i rörelse (29 apr, 2019)

Kulturrådet har tagit fram en nya rapport om kulturskolornas kompetensbehov.

Norsk Kulturskoleråd och Kulturrådet har i samverkan med forskare kartlagt nordisk kulturskolerelaterad forskning.

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnade in en motion idag där man föreslår att kommunfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att utreda införandet av kulturcheck för barn i Malmö.