Arkiv

Stödet har lett till ett breddat utbud, fler elevplatser och särskilda satsningar på målgrupper som annars har svårt att hitta till kulturskolan, skriver Amanda Lind och Anna Sibinska.

Insändare Jag började spela instrument på kulturskolan för många år sedan. Det har följt mig genom livet och hjälpt mig i många val.