Arkiv

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att vidta åtgärder i syfte att förbereda hantering av bidrag riktade till kommunala kulturskolor.

Kulturskolerådet lämnar förslag på kandidater till Akademien. Det kan vi bara göra med er hjälp.

Dagen vänder sig till dig som arbetar som kulturskolepedagog, eller som jobbar med musik, dans, teater, bild och form eller slöjd i grundskola eller gymnasium. 

Polarstjärnepriset 2020 (28 maj, 2019)

Tävlingen vänder sig till ungdomar i åldern 14 – 18 år som spelar den klassiska musikens instrument: alla orkesterinstrument (förutom slagverk) samt piano.

Kulturrådet har fått i uppdrag förbereda ansökningsomgång för Kulturskolebidraget.

Antalet ansökningar till stöd för filmverksamhet för barn och unga har mer än dubblerats.

Föräldrar i protest mot sparkrav på Kulturskolan. Nedskärning – eller utveckling?