Arkiv

Antalet sökande till musikhögskolorna har minskat kraftigt. För drygt 30 år sedan fanns det många stråkutbildningar vid många av landets folkhögskolor. I dag finns det bara ett fåtal.