Arkiv

~Beskrivning av verksamheten
Haninge Kulturskola erbjuder musik, dans, konst, film och teater för barn och unga i kommunen.

Nyheter. Kulturskolan Delta når redan runt 500 barn på Tjörn, men nu vill man att de blir ännu fler. I veckan…