Arkiv

På ett dygn samlades 600 namnunderskrifter in för att bevara kulturskolan i Ronneby som är nedläggningshotad av besparingsskäl.