Arkiv

Mycket står på spel (13 okt, 2014)

Fredagen den 3 okt skrevs nog historia.

Last ninja!!! (13 okt, 2014)

Regeringens budget presenterar flera satsningar på kulturskolan.

I projektet skall barn möta mentorer som är professionella utövare. Önskan är att både barnen och de professionella ska utvecklas.

–  Precis allt ryker, och det här gör mig så ledsen.

Forskningsöversikten visar att det finns relativt begränsad forskning som direkt rör kulturskolans verksamhet.

Man hinner tänka mycket medan man promenerar. Tanken vilar självständigt och behagligt utsträckt.