Arkiv

Läs mer och sök tjänsten via webbsidan. Se länken nedan.

 

I södra Dalarna finns Västerbergslagens Kulturskola. Nu söker vi en lärare som kan undervisa i gitarr, elgitarr, elbas och ensemble i alla åldrar.

Ella-Kari Norberg (2 apr, 2015)

Sofia Cedervall (2 apr, 2015)ARBETSUPPGIFTER
Teaterundervisning på Täby kulturskola/Ung Teater, samt eventuella samarbetsprojekt med andra verksamheter. 

Den 11 maj arrangerar SKL ett rådslag för kultur- eller utbildningsnämndsordföranden samt kulturchefer för att diskutera kulturskolornas utmaningar och framtid.

Från den 20 mars 2015 byter föreningen namn från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd till Sveriges kulturskoleråd.

Sångpedagog 100 % (10 apr, 2015)

 

 

Fiolpedagog till Sigtuna (12 apr, 2015)

Kulturskolerådets statistik visar att kulturskolorna stärker sin roll som samhällets viktigaste insats för barns tillgång till kulturutövande.

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka målsättningar och områden som

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka m

Temat för konferensen planeras bli kulturskola i samverkan.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls.