Arkiv

Sångerskan Johanna Flink agerade även konferencier mellan låtarna. Foto: Sprisse Nilsson

Khalid vill fortsätta lära sig spela saxofon. Belal vill gärna börja spela teater. Kulturskolans arbete med integration ska sänka trösklarna för nyanlända elever.

Khalid vill fortsätta lära sig spela saxofon. Belal vill gärna börja spela teater. Kulturskolans arbete med integration ska sänka trösklarna för nyanlända elever.

I Karlshamn drabbas musikskolan och fritidsgårdarna av besparingar som nämnden för barn, ungdom och skola, busnämnden ska göra.Enligt ett tjänsteman...

Kulturskolan i Tranås får 620 000 kronor i bidrag av Statens kulturråd. Ett mycket glädjande besked, säger Fredrik Bodin, kulturskolechef.

Värmdö kommun har beviljats 800 000 kronor för att stärka verksamheten i kulturskolan. Delar av pengarna ska användas till en särskild satsning på Möja.

Han vill främja mångkulturen. Och han berättar gärna om den speciella kraft han har. Modou Joof har hittat sin uppgift i livet.

Nä, det bidde inget obligatorium. Kulturskoleutredningens betänkande saknar förslag om en reglering som skulle göra kommunerna skyldiga att erbjuda musik- och kulturskola. Det är synd.

Ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas. En ny yrkesexamen på 90 högskolepoäng likaså. Det är två av förslagen från kulturskoleutredningen.

Det finns likheter mellan de estetiska ämnena i de nordiska länderna – men också stora skillnader i både läroplaner, status och lön.

Så ser undervisningen i praktisk-estetiska ämnen ut i Norge, Finland, Danmark och Island.

Integrerar musiken (2 dec, 2016)

I Danmark måste musikskolor och grundskolor samarbeta, annars bryter de mot lagen. Musikskolläraren Anders Boysen jobbar med musik på religions- och matematiklektioner.

TRANÅS Kulturskolan får ett statligt bidrag på 620 000 kronor. De ska användas till att utveckla verksamheten.

Intresset för att spela blåsinstrument har minskat i hela landet. Västervik är inget undantag. Peter Andersson, rektor på Kulturskolan, säger att antalet elever har halverats de senaste tio åren.

SVALÖV Det regnar pengar över kulturskolorna i Svalöv och Landskrona.Det är statliga kulturrådet som fördelar pengar och för Svalövs del får man 100...

Kulturskolan i Gävle ger en graffitikurs för barn under ledning av konstnären Rolf Carl Werner

En kväll i teaterns tecken blir det på onsdag 7 december när kulturskolan i Hällefors bjuder in elever i årskurs 4 och deras föräldrar.

VästsverigeNästan 100 miljoner har delats ut till kommuner för att de ska få flera barn att spela instrument eller gå i dansgrupp. Men flera kommuner i vårt område missade att söka pengar.

Kommunstyrelsen i Örebro har på tisdagen beslutat att sätta igång bygget av Kulturkvarteret. Det handlar om en investering på runt 400 miljoner kron...

Mellan 2011 och 2014 hade Essunga musikskola en nedgång med 30 procent av sina spelande och sjungande elever.

Sidor