Arkiv

Ett myllrande liv (7 jun, 2016)

Men vad roligt det var att mötas i Luleå!

Rikskonferensen slog alla rekord med underbart givande dagar på alla

Kulturskolerådet samlar årligen in uppgifter från kommunerna. Nu publiceras siffror från 2015. 

Nu har Kulturrådet lagt ut mer information om bidraget på sin sida.

Kulturskolan magasin (tidigare Kultur Smockan) är Kulturskolerådets egen tidning.

Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga kan sökas av kommunal verksamhet två gånger om året.

För första gången i svensk historia fördelas ett statsbidrag till kommunernas kulturskoleverksamhet. Runt 200 miljoner skall fördelas under 2016 och 2017.

SKL:s kulturpolitiska konferens äger rum i Skövde den 17-18 oktober.

Cecilia Frostensson har skrivit en uppsats om kulturskolan. Fokus är kompetensutveckling i den egna praktiken.

Utmanande silverprat (22 sep, 2016)

Om man tar ett silver i OS, är man då näst bäst i hela världen i den sporten de närmaste fyra åren?

Barnrättighetsutredningen har i ett betänkande lämnat förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), samt en rad &ar

Någon reglering (med lagar) föreslås inte, men utredaren Monica Lindgren vill ha ett ökat nationellt engagemang för kulturskolan.

I samarbetet med SKAP har det skett ett flertal kurser och workshops ute i landet. Syftet har varit att inspirerar lärare i kulturskolan att jobba med låtskrivande.

Under 2016 fördelar Statens Kulturråd för första gången ett riktat bidrag till kommunernas kulturskoleverksamhet.

SMI till Flemingsberg (25 nov, 2016)

SMI till Flemingsberg

MUSIKSKAPANDE I VARJE KLASSRUM - VAD SKULLE KUNNA HÄNDA?

I detta annorlunda Luciafirande den 12 december gestaltas en magisk saga där en av Sveriges främsta barn- och ungdomsförfattare, Ulf Stark, har skrivit manus.

Föreningar som bedriver kulturverksamhet som ger barn och unga möjlighet till eget skapande ska kunna ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen.

Politikerna var inte eniga om vilket tak nya fritidsgården i Mönsterås ska få.Gamla tekniska kontoret på Kuggåsvägen håller just nu på att byggas om...

Sidor