Arkiv

De ekonomiska villkoren för fria professionella kulturaktörerna har blivit allt tuffare. Nu är det dags att öka stödet till dem.

Kulturskolan i Kungsbacka firar 50 år och bjuder på en fullspäckad vår med allsång, prova på-kvällar, musikalen Sound of Pisa och en jubileumsvecka ...

Trots mångårigt arbete med breddad rekrytering på de konstnärliga högskolorna i Sverige råder det fortfarande stor brist på mångfald när det gäller ...

I Botkyrka kommun har man sedan ett halvår tillbaka tillsätta en tjänst som jobbar med att tillgängliggöra kultur och konstutbildningar för unga vux...

DebattAlliansen skriver i sin senaste debattartikel, den 27 februari, att de genom att införa så kallade kulturcheckar vill minska de ekonomiska hin...

– Jag började jobba på ett flyktingboende och märkte att de inte hade så mycket kontakt med svenskar. Så jag bestämde mig för att starta en musiksko...

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke besöker Umeå den 10 mars. Ministern kommer bland annat att besöka utställningen Rock Art in Sápmi på Västerbottens museum och Umeå universitet.

Studyalong heter e-tjänsten som ska göra kontakterna mellan elever, föräldrar och kulturskola enklare, snabbare och tydligare.

 

Vi söker nu till Musikskolan för tillsvidareanställning:

Vågar du så vågar vi!

Kulturskolerådets remissyttrande tar sin utgångspunkt i de rekommendationer som Kulturskolerådets årsmöte beslutade om 2016 och som lämnades till Kulturskoleu

I november 2016 beviljades Västerås Kulturskola 1.500 000 kr från Kulturrådets Kulturskolepeng. Nu börjar bidraget ge frukt i verksamheten.

HÄSSLEHOLM. Kulturskolan i Hässleholm testar ett nytt sätt att lära ut. Under våren anordnar Kulturskolan, Tvåornas Kör, för alla som går i klass tv...

SKL har i samverkan med Kulturskolerådet och Biblioteksföreningen startat satsningen Mer för fler. Kulturverksamheterna når många men långt ifrån alla.

PlayAlong har tillsammans med Botkyrka kulturskola utvecklat StudyAlong.

Arvsfonden har nyligen beviljat drygt 2 miljoner kronor till Kulturskolerådets fortsatta arbete med ensamkommande och nyanlända i projektet Kulturskolan och barn på flyk

Trombonlärare 100 % (16 mar, 2017)

Arbetsuppgifter
Undervisning i trombon, baryton och tuba i Gislaveds Musikskola och på Gislaveds Gymnasium på estetiska

Saxofonlärare 100 % (16 mar, 2017)

Arbetsuppgifter

Undervisning i saxofon i Musikskolan och på Gislaveds Gymnasium på estetiska programmet. Orkester-/ensembleledning ingår.

De allra flesta eleverna i landets kulturskolor spelar ett musikinstrument, som fiol. (AP Photo/Fernando Llano) Bild: Fernando Llano/AP Photo

Kulturnämnden satsar en miljon för att stärka slöjden i Västra Götaland. Västarvet ansvarar för att genomföra satsningarna.

Sidor