Arkiv

Peter Bladh blir från och med den 1 juni ny kulturskolechef för Västerås kulturskola. Han ersätter Mats Widelund som tidigare var skolan enhetschef och rektor.

I förra veckan var det presentationer och diplomering av den första gruppen i projektet Mer för fler, som Svensk biblioteksförening står bakom tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Hedebyskolan är en av platserna i Trosa kommun som regelbundet får besök av Öppna Kulturskolan. – De har lärt oss att tro på oss själva, säger eleven Iina Ahopelto.

Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke har de senaste fyra åren varit kulturminister i regeringen. Bland reformerna syns bland annat en ny filmpolitik. Vallöften framåt?

En av de bästa vägarna till att lära sig i musik har ju länge varit den kommunala musikskolan, eller kulturskolan som den ofta heter numera.

Kungsbacka kulturskola söker lärare i fiol, tvärflöjt, dans, piano och sång/kör/musikal.

EKSJÖ Tillväxt- och utvecklingssektorn ser över möjligheten av en ihopslagning av kulturchefstjänsten och kulturskolechefstjänsten som en besparingsåtgärd.

EKSJÖ Tillväxt- och utvecklingssektorn ser över möjligheten av en ihopslagning av kulturchefstjänsten och kulturskolechefstjänsten som en besparingsåtgärd.

Sänkt avgift hos kulturskolorna i Norrköping och Motala har gjort att fler barn har ställt sig i kö för att gå där.

Söderhamn är en skärgårdskommun med stora möjligheter.

Idag får rockgruppen Metallica och Afghanistans nationella musikinstitut förkortat Anim ta emot Polarpriset. Anim får priset för sitt arbete med att förändra unga afghaners liv genom musiken.

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA

Det är med glädje Kulturförvaltningen välkomnar Jelena Veljkovic som ny verksamhetschef för Kulturskolan.