Arkiv

Den kommunala musik- och kulturskolan växer i Sverige, men i Västerbotten har trenden varit den motsatta när det gäller antalet kommuner som har en.

Kultur- och musikskolors vara eller inte vara är en viktig jämställdhetsfråga.

DEBATTINLÄGG · ”Vår framtid handlar om att unga får redskapen att förstå och förändra världen, och där spelar de estetiska ämnena stor roll.

I P1 Kulturs första kulturpolitiska duell av fyra debatterar Moderaterna och Sverigedemokraterna den svenska kulturarvs- och museipolitiken. P1 Kulturs reporter Emma Engström kommenterar.

Över 60 miljoner ska nu sparas på skolan i Norrtälje där tre skolor och flera förskolor ska avvecklas.

I ena ringhalvan en kulturminister som beskriver sin och regeringens budgethöjning som historisk. I den andra hennes huvudmotståndare som talar om "pengapåsar med oklara syften".

Hur ska kulturskolan finansieras och ska estetiska ämnen vara obligatoriska? Det är några frågor som debatteras i dagens politiska duell. Dessutom: Sista delen av Bergman om Bergman.

Skinnskatteberg är den kommun i länet som lägger mest pengar på kultur. Här går mellan 40 och 50 procent av barnen i grundskolan i kulturskola, som nu har varit avgiftsfri i sex år.

Fabian Zäll (L): Viktigare med musikundervisning än Kulturskolans monopol.

Från årsskiftet börjar nya regler gälla för Kulturskolebidraget. Bättre tillgänglighet och höjd kvalitet är ledorden för den nya förordningen.

Allt färre söker till högskoleförberedande konstskolor. "De här utbildningarna är viktiga", säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

ARVIDSJAUR Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett sparbeting på 6,4 miljoner för 2019. Nu ska ytterligare tre miljoner sparas.

17–20 oktober kommer cirkusen till stan. Och inte vilken som helst.

Innan valet nämndes underskottet som måste hanteras, men de skarpa förslagen som väntade hanterades försiktigt. Nu finns dock en förteckning över vad som kan vänta och det är tung läsning.

 Jag bara älskar Bodil Jönsson, professor, fysiker och författare från Lund!

Fullmäktige beslutade på tisdagen att sänka avgiften för musikskolan i Alvesta. Maxtaket sänktes bland annat från 1 900 kronor per termin till 1 500 kronor per termin.

Regeringen har nyligen beslutat om ett nytt reglerverk för bidraget till kulturskolorna, en så kallad förordning.

Frågan om hur vi kan stärka talangutveckling, rekrytering till orkestrar mm. har diskuterats flitigt under de senaste åren.

Förslaget att Hedemora Musikskola ska byta namn och bli Hedemora Kulturskola blir nu verklighet. Det klubbades på kommunfullmäktiges sammanträde den 25:e september.