Arkiv

Spela på skoltid (1 okt, 2019)

Kulturskolerådet har omedelbart agerat i frågan och arrangerat ett möte mellan Gislaveds Musikskola och SKL samt Statens Kulturråd.

Istället ska kommunstyrelsen se över ledningen STAFFANSTORP.Den kommunala musikskolan i Staffanstorp läggs inte ner. Istället ska den nuvarande ledningen ses över.

Beslutet att ställa in kulturskolans undervisning på undervisningstid med omedelbar verkan, tillsammans med den efterföljande debatten slog ner som en bomb i min och kollegornas yrkesvardag.

Offentlig sektor står inför tuffa tider. Nästan 40 procent av alla kommuner i Sverige – 110 av 290 – signalerar att de går emot ett minusresultat 2019.

Publicerat kl 06.30 Fyra av tio kulturskolor i Sverige uppskattar att de kommer få minskade resurser de närmaste fyra åren, och i 15 kommuner riskerar kulturskolan att läggas ner helt.

– Fram till 1980-talet växte resurserna till kulturskolorna men på 90-talet kom en ekonomisk kris som försämrade barn och ungas möjligheter att gå i kulturskol

Foto: Henrik Montgomery / TT Fyra av tio kulturskolor uppger att de behöver skära ned på verksamheten de kommande åren. Arkivbild.

Debatt Kulturen kan tveklöst fylla en viktig, för många barn kanske en livsavgörande roll.

Många kommuner behöver spara pengar. Då kommer många kulturskolor för barn att få mindre pengar. I flera kommuner kan kulturskolorna försvinna helt. Det rapporterar Kulturnytt.

När fyra av tio kulturskolor ser besparingar, så satsar Kalmar i stället. Närmast väntar lovverksamheter, senare nya lokaler.

40 procent av landets kulturskolor tror att de kommer att behöva skära ned på verksamheten under de kommande åren och flera uppger att de står inför nedläggningshot.

Nära hälften av landets kulturskolor riskerar nedskärningar och 15 kulturskolor riskerar att helt läggas ned. Det visar en rapport från Kulturskolerådet.

Kultur Essunga är en av femton kommuner i Sverige, där kulturskolan riskerar att läggas ner. Det uppges i en rapport från Kulturskolerådet.

Lärare och föräldrar ställde frågor till politikerna när kulturskolan debatterades på söndagen.

Att få undervisa i skolan och i anslutning till skoltid är viktigt för att nå fler elever, uppger många av Sveriges kulturskolor i Kulturnytts enkät.

ledare Att över hälften av landets kulturskolor hotas av nedskärningar är oroväckande. Det håller inte att lita på kommunerna i denna fråga, regeringen måste agera.

I budgettid är ofta musikskolans framtid hotad.Så är det i år också. Men för första gången gör kommunen en grundlig utredning.

Frågan om när under dagen elever ska få ha sin musikundervisning har ställts på sin spets.

Foto: Lotta AnderssonVärldskända jazzpianisten Jan Lundgren rycker nu ut till försvar för kulturskolan. Det var i kulturskolans regi hans egen musikaliska karriär tog sin början.

Gislaved får inte låta elever gå ifrån skolundervisning för instrumentlektioner. Skolinspektionen säger att kommuner tolkar lagen fel och att det inte är upp till enskilda rektorer.

Sidor