Arkiv

Det ansträngda ekonomiska läget har slagit hårt mot bland annat skolan och vård- och omsorg. Tidigt under året kom beskedet att det behövdes sparas in tre miljoner kronor på Kulturskolan.

Det bästa svenska politiker har hittat på är den kommunala musikskolan.

Den 6 november deltar Kulturskolerådets ordförande i en debatt i riksdagen, om musikutbildningar, dess situation och utmaningar.

Blåsmusikens dag 2020 (4 nov, 2019)

Blåsmusikens dag syftar till att skapa en nationell dag för att främja, ena, bevara och utveckla ett rikare blåsmusikliv och riktar sig till alla som spelar bl&arin

Innan skolbussen går (4 nov, 2019)

Om Sundbybergs kommun skulle haft samma befolkningstäthet som Arjeplogs kommun skulle det bott 2 människor i Sundbyberg.

Fritiden är viktig för ungas personliga och sociala utveckling. Den kan stärka självkänsla och vara en viktig arena för unga att känna inflytande över sitt liv.

Nämnderna i Värnamo kommun måste spara nästa år. Störst sparkrav föreslås Kulturskolan få, där föreslås en minskning med en femtedel, uppger Värnamo Nyheter.

Debatt Det är viktigt att lyfta blicken bortom nästa ekonomiska bokslut. I det borgerliga styret saknas tyvärr den förmågan.

Utbildningsministern och kulturministern måste förhindra att Skolinspektionens urbana tolkning av regler raserar några av Sveriges bästa kulturskolor, skriver Terese Bengard, Hela Sverige ska leva.

Kulturskolan har antagit en ny vision samt tre ledord för verksamheten.

Musikskolan i Eskilstuna görs om till kulturskola hösten 2020. Och det är något som skolans tillförordnade rektor Michael Wärme ser...

Nyheter När barn- och utbildningsnämnden möttes var kulturskolans verksamhet en av punkterna

En del av intäkterna via Copyswede och Stim borde gå till den kommunala kulturskolan, anser insändarskribenten.

I Nacka får alla barn och unga plats i kulturskola och musikskola. Sedan kommunen infört kundval har kön försvunnit och kostnaderna ökat.

Genom denna skrift vill vi erbjuda konkret stöd till chefer och ledare i kulturskolan.

Ökat utbud är en av fördelarna med regionalt samarbete kring kulturskolan, menar Magnus Ramstrand (KD). Foto: Mitt i

De flesta kommuner i Sverige har en kulturskola, där barn och unga får utvecklas i musik, dans, drama/teater, bild, m.m. på sin fritid.

LONDON. Som låtskrivare har han inspirerats av ABBA. ”Mamma mia!” gav Max Martin en ny idé.

Per Åkesson, bleckblåslärare vid Kulturskolan i Simrishamn, är orolig för beslutet om att kulturskolans elever inte ska få sin instrumentlektion på schemalagd skoltid ska leda till att färre som sp

Sidor