Arkiv

Adriana Di Lorenzo Tillborg, doktorand i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, är positiv till idéerna om en kulturskolelag som säkrar tillgången till en kulturskola.

Pågående forskning vid Lunds universitet visar att de svenska kulturskolorna behöver bli bättre på att nå nyanlända elever och personer med funktionsnedsättning.

Jag läste i ST att det finns ett förslag från kommunen att Sundsvalls kulturskola ska tvingas skära ner 10 miljoner kronor de kommande två åren.

Nu har du möjlighet att söka en spännande tjänst som brasslärare, inriktning trombon och tuba, hos oss på Borås Kulturskola!

Nu har du möjlighet att söka ett spännande vikariat som gitarrlärare, inriktning akustisk gitarr, hos oss på Borås Kulturskola!

Vi erbjuder en spännande tjänst där du får fortsätta arbetet med att leda och utveckla kulturskolans barnkörer, idag 4-5 stycken, i åldersspannet 5-12 år.

Kulturskolan är något så fint som en skola för skapande, uttryck och kreativitet.

Aldrig har Kulturskolan i Älmhult haft så många elever som den här våren. I princip alla kurser är fulla och många står på kö.

Helen Sjöholm, Anna Stadling, Jens Assur, Martin Fröst, Liv Mjönes... Nu tar Sundsvalls kulturkändisar strid mot nedskärningarna av Sundsvalls Kulturskola – där många av dem varit elever.

Antal sökande elever till Kulturskolan i Vimmerby har ökat det senaste läsåret, från 234 elever höstterminen 2018 till 272 elever vårterminen 2020.

Det finns förslag från kommuntjänstemännen på att skära ner kulturskolans budget från 27 till 17 miljoner kronor fram till år 2022.

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige skriver en debattartikel med anledning av Blåsmusikens dag den 9 maj 2020.

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall har lagt ett förslag om kraftiga nedskärningar i kulturskolan.

Kulturskolan i Hässleholm märker att vissa skolledningar tycker att musikundervisningen ska ske efter skoltid och det kan drabba elever på mindre orter.

Vår bildpedagog kommer att vara tjänstledig för studier nästa läsår och därför söker vi dig som har ett konstnärligt djup i bild och form och en

Enligt Skolverket är det bara okej för elever att delta i kulturskolans aktiviteter under raster eller håltimmar.

Jag har, som det brukar heta, med bestörtning läst om tjänstemannaförslaget som innebär en veritabel slakt av Sundsvalls Kulturskola.

Afrika bar hon med sig i dansen, Lena Josefsson. Rörelse, röster, möten och värme präglade hennes dans.

Ett ekosystem. Det är så vi hänger ihop. Såväl Sundsvalls Kulturskola som fria kulturaktörer och konstnärer, och vi som länets professionella institution.

Först stängs kulturskolan och personalen blir vikariepool för grundskolan. Sedan får de veta att stora nedskärningar föreslås. – Vi är i en djup kris, säger dramapedagogen Rickard Edbom.

Sidor