Arkiv

Lynx filmsommarläger på Norrbyskär i Västerbotten. Fotograf/Källa: Lynx Studios

Björn Atle Anfinsen från Gävle var bara fem år när han bestämde sig för att börja spela trumpet. Då hade han hört jazzmusikern Maynard Ferguson på cd, och ville låta precis som han.

Kulturrådet fördelar nu 90 miljoner kronor till kulturskolor i 250 kommuner. Syftet med bidraget är att stärka kulturskolornas utveckling.

Politikerna är absolut inte överens om det nya förslaget till kulturskoleavgift. I kommunstyrelsen blev det debattrekord.

Lindesbergs kommun får 330.000 kronor i Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för kulturinsatser i förskolor och skolor tillsammans med professionella kulturaktörer under kommande läsår.

Lindesbergs kommun får 330.000 kronor i Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för kulturinsatser i förskolor och skolor tillsammans med professionella kulturaktörer under kommande läsår.

Barn och unga mellan 6 och 23 år gamla som sett fram emot att inleda sommaren på musiklägret Side by Side by El Sistema. Och ett coronavirus som ställer allt på sin ända.

Kulturskolan Håbo är ett namn som bättre speglar den verksamhet som bedrivs, det kursutbud som finns och den riktning som pekas ut framåt i tiden, säger Carl-Johan Torstenson (M) ordförande i Barn-

Kulturskolan Håbo är ett namn som bättre speglar den verksamhet som bedrivs, det kursutbud som finns och den riktning som pekas ut framåt i tiden, säger Carl-Johan Torstenson (M) ordförande i Barn-

Under våren 2020 genomförde Kulturskolerådet en enkätundersökning som gick ut till kulturskolecheferna i landet.

Ny rapport om ungas inflytande i kulturskolan

7 av 10 unga har litet eller väldigt litet inflytande över kulturskolans utbud. Det visar en enkät som intresseorganisationen Kulturskolerådet har gjort.

Måndag 15 juni undertecknas ett avtal av avdelningschef för Kulturskolan, kulturchef samt ordförande och vice ordförande i Kulturskolans elevförening.

Kulturskolans dag 2021 (15 jun, 2020)

Vi genomförde nyligen en enkät om ett passande datum för kulturskolans dag. 69 procent av chefer som svarat vill ha den 17/5 2021. Vi fick sammantaget in 177 svar.

Efter 24 säsonger får den amerikanska reality-serien The Bachelor för första gången en svart huvudperson.

Idag har Kulturrådet fördelat 21 miljoner kronor till mindre aktörer inom kultursektorn.

I Umeå kan eleverna påverka kursutbudet i kulturskolan. Där kan man bland annat gå på nycirkus och stand up.

Umeå kommun måste lyssna mer på barn och ungdomar i kulturfrågor, tänkte Kulturskolans elevförening – och fick kommunen att skriva på ett avtal.

Lars Graneheim tackar för sig och går i pension. När kulturskolechefen nu lämnar Aneby hyllar han sina medarbetare.

Sidor