Arkiv

Kulturskolan i Köping har lagom till starten av höstterminen fått en ny enhetschef. Den 10 augusti tillträdde Peter Fredriksson sin nya tjänst.

Med anledning av kollisionen mellan två tågvagnar inne på rangerbangården föreligger det risk för läckage av extremt brandfarlig gas.

Barn- och utbildningsförvaltningen har dragit ner på sin personalstyrka. Men fler åtgärder behövs för att få en budget i balans.

I ett samarbete mellan Borås kulturskola och Regionteater väst startas "Dansa utan krav" som ska hjälpa unga tjejer med psykisk ohälsa.

Det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas till 200 miljoner kronor 2021–2023 deklarerade regeringen på en presskonferens 9 september. 

Under 2020 avser Kulturskolerådet att opini- onsbilda för en lagstiftning som säk- rar kulturskoleverksamhet i samtliga kommuner.

Kulturskolan och GDPR (18 sep, 2020)

Många kulturskolor har ett system där elever eller föräldrar får ta ställning via anmälan till en kurs om att det är ok att barn kan få sy

I satsningen får kulturskolor i cirka 30 kommuner pröva nya metoder och arbetssätt, exempelvis Kulturskola på recept som handlar om att elever med psykisk ohälsa få

I kulturskolerådets senaste enkät från 2019 svarade 91 kommuner alltså att de ser framför sig en minskad resurstilldelning.

Kultur för barn och unga fick ett stort lyft av anslag i regeringens höstbudget som kom igår.

El Sistema är musikrörelsen från Venzuela som ger fler barn möjlighet att spela musik. I år firar El Sistema 10 år i Göteborg och är en del av Kulturskolan.