Arkiv

Lena Forén Naranjo slutar som musikskolans chef. Hon har sagt upp sig och slutar den 18 december.

Kulturskolan i Hallsberg har spelat in en gala för att samla in pengar till världens barn.

Boxholms Musikskola (12 okt, 2020)

När Riksdagens allmänna motionstid gick ut den 6 oktober hade tre motioner som rör en reglering och översyn av kulturskolan kommit in.

– Det här är ett väldigt oroväckande resultat.

I vår nya skrift försöker vi svara på dessa frågor men också ge en överblick kring politik, styrdokument och hur förväntningar kring inflytande vuxi

Hälften av kulturskolor som hotas av nedläggning de närmaste åren finns i kommuner med under 10 000 invånare.

Sorsele kulturskola (26 okt, 2020)

I vår nya skrift försöker vi svara på dessa frågor men också ge en överblick kring politik, styrdokument och hur förväntningar kring inflytande vuxi