Arkiv

En genomgång av kulturskolans roll i de regionala kulturplanerna och förändringar sedan 2015.

Ny rapport om ungas inflytande i kulturskolan

Hälften av kulturskolor som hotas av nedläggning de närmaste åren finns i kommuner med under 10 000 invånare.

I vår nya skrift försöker vi svara på dessa frågor men också ge en överblick kring politik, styrdokument och hur förväntningar kring inflytande vuxi