Arkiv

Mycket står på spel (13 okt, 2014)

Fredagen den 3 okt skrevs nog historia.

Last ninja!!! (13 okt, 2014)

Regeringens budget presenterar flera satsningar på kulturskolan.

I projektet skall barn möta mentorer som är professionella utövare. Önskan är att både barnen och de professionella ska utvecklas.

–  Precis allt ryker, och det här gör mig så ledsen.

Forskningsöversikten visar att det finns relativt begränsad forskning som direkt rör kulturskolans verksamhet.

Man hinner tänka mycket medan man promenerar. Tanken vilar självständigt och behagligt utsträckt.

Utbildningen blir en tvåårig befattningsutbildning och riktar sig till verksamma ledare vid musik- och kulturskolor (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer, chefer etc.).

– Vi vill lyfta fram människorna bakom ”det svenska musikundret”, berättar Esbjörn Mårtensson på Riksförbundet Unga Musikanter (RUM)

Händer i förändring (16 feb, 2015)

Välkommen in i ett nytt år! Även tidning- ens format är nytt men kärnan i vår verksamhet är densamma.

Det är på årsmötet som beslut om olika styrdokument fattas. En ny verksamhetsplan, vision och budget skall bland annat klubbas.

– Musikermagasinet passar både för ledare, lärare, elever och de med tekniskt ansvar i kulturskolan.

– Vilket år! Sammantaget har kulturskolorna samlat in cirka 1,5 miljoner kronor under 2014!

Hur många miljoner som kulturskolorna och eleverna handlar för i hela landet har inte räknats fram av Kulturskolerådet.

Härom veckan var jag och såg den nyskrivna operan ”Written on skin” med musik av George Benjamin och text Martin Crimp.

Den 11 maj arrangerar SKL ett rådslag för kultur- eller utbildningsnämndsordföranden samt kulturchefer för att diskutera kulturskolornas utmaningar och framtid.

Från den 20 mars 2015 byter föreningen namn från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd till Sveriges kulturskoleråd.

Kulturskolerådets statistik visar att kulturskolorna stärker sin roll som samhällets viktigaste insats för barns tillgång till kulturutövande.

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka målsättningar och områden som

Sidor