Arkiv

I Arvsfondsprojektet deltar Göteborg, Malmö och Stockholm.

Kulturskolan och barn på flykt - ensamkommande och nyanlända möter Kulturskolan är ett projekt där syftet var att ge ensamkommande och nyanlän

Arvfondsprojektet syftar till att ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län.