Arkiv

Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå Universitet, har på uppdrag av Kulturskolerådet fått uppdrag att göra en forskningsöversikt.

Varje vecka kommer 200 000 barn och ungdomar till musik- och kulturskolorna. Vilka är dessa barn? Det vet vi dessvärre ganska lite om.

På många håll finns goda exempel där undervisningen håller hög kvalité.

Under 2001- 2002 genomförde Kulturskolerådet en förstudie. Projektägare var Kulturskolerådet.

Børnekulturens Netværk/Kulturstyrelsen har indsamlet forskningsmateriale vedrørende kultur og kreati- vitet i skolen på Færøerne og Island og i Finland, Sverige, N

Kvalitetsarbete i kulturskolan. Hur hänger mål, uppdrag och resultat ihop? När vet vi att vi når målen?

Framtidskonferensen (26 feb, 2015)

Denna rapport är en analys av hur musik- och kulturskolor synliggörs i svensk press. Studien är gjord av professor Simon Lindgren, Umeå universitet.

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka m

Erfarenheter från projektet Kulturskola på lika villkor är samlade i denna handbok.

Rapporten presenterar resultatet från en förstudie om en pedagogisk vidareutbildning för personer med konstnärlig bakgrund.

– Studien visar på ett brett och starkt stöd för en statlig politik för kulturskolan.

Genom denna skrift vill vi erbjuda konkret stöd till chefer och ledare i kulturskolan.

En genomgång av kulturskolans roll i de regionala kulturplanerna och förändringar sedan 2015.

Ny rapport om ungas inflytande i kulturskolan

Hälften av kulturskolor som hotas av nedläggning de närmaste åren finns i kommuner med under 10 000 invånare.

Sidor