Arkiv

Rapporten presenterar resultatet från en förstudie om en pedagogisk vidareutbildning för personer med konstnärlig bakgrund.